Arbetsintegrerat Socialt Företag

socialtföretag_stor

Digitalisering av gamla glasnegativ.

Vi är ett kooperativt arbetsintegrerat socialt företag som bedriver näringsverksamhet. Det innebär att merparten av medarbetarna är medlemmar i kooperativet och eventuell vinst återinvesteras i den egna verksamheten.

Vi är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet och konkurrerar med andra företag på marknaden. Vi har här dubbla funktioner – dels sälja tjänster på en marknad och dels erbjuda arbetsträning/ praktikplatser.

Affärsverksamheten i företaget skapar möjlighet för vårt sociala mål, som är arbeten för personer med funktionsvariationer.

Vårt sociala och samhällsnyttiga mål genomsyrar verksamheten.

Vi stöttar Arbetsintegrerade sociala företag i länet genom att anordna nätverksträffar och utbildningstillfällen utifrån behov och önskemål.

Vår styrelseordförande är även ledamot i styrelsen för Coompanion Västmanland.
Accessum har också undertecknat den s.k. LÖKEN – en lokal överenskommelse mellan Västerås Stad och civilsamhället.