Tillgänglighet

tillgänglighet_storAccessum har lång erfarenhet av att arbeta med tillgänglighet. Vi har också egna erfarenheter av hur det är att bruka miljön med en funktionsnedsättning.

Tillgänglighet beskriver mötet mellan individens funktionskapacitet och fysiska miljöns utformning. Tillgänglighet är på så sätt ett relativt begrepp. Lagstiftaren anger vad man ska kunna göra men inte vilka mått som krävs för att uppfylla kraven, kraven måste därför tolkas.

Värderingar, erfarenheter och kunskaper hos de som tolkar lagkrav är avgörande för resultatet. De flesta av oss på Accessum har egna funktionsnedsättningar och är väl medvetna om vikten av god tillgänglighet. Vi är en del av brukargruppen, det vill säga de som brukar och har behov av en tillgänglig miljö, samtidigt som vi är väl insatta i gällande regler kring tillgänglighet.

Vi hjälper dig med att förbättra tillgängligheten i din verksamhet, byggnad eller utemiljö genom inventering med åtgärdsförslag.

Vi erbjuder även workshop där vi utforskar världen och vår närmiljö ur ett funktionsvarierat perspektiv. Ring för förslag på upplägg, prisuppgifter och bokning!

Självklart har vi ansvarsförsäkring gällande vår rådgivning så att du som kund kan känna dig trygg.